Diagnostika osteoporózy

po vyššie uvedených ochoreniach

po prejavoch pokročilejšej osteoporózy (slabosť a bolesti v Th a L chrbtici najmä pri chôdzi, dlhšom stoji a v miernom predklone, postupné znižovanie výšky a zaobľovanie chrbta, prípadne výrazné ostré niekoľkotýždňové vertebralgie – možnosť kompresívnej zlomeniny stavca!)

rizikových faktoroch osteoporotických zlomenín.Najzávažnejšie rizikové faktory zlomenín sú:

nízky obsah kostného minerálu (potvrdený osteodenzitometrickým vyšetrením),

predchádzajúca osteoporotická zlomenina vyšetrovanej osoby,

osteoporotická zlomenina matky vyšetrovanej osoby

vyšší vek (nad 65 rokov).

Pátrať však treba aj po ďalších rizikových faktoroch osteoporózy:

fajčenie,

nedostatok pohybu,

nedostatok vápnika v diéte,zvýšený kostný obrat (dokázaný laboratórnym vyšetrením kostných markerov),

nízka hmotnosť (body mass index pod 19).

Pri fyzikálnom vyšetrení pátrame po hyperkyfóze (nadmerné zahnutie dopredu hrudnýej chrbtice, podstatnej zmene výšky, t. j. znížení o viac ako 3 cm (možné kompresívne zlomeniny stavcov!)

Laboratórne vyšetrenia: FW (sedimentácia), KO (krvný obraz), aktivita transamináz, ALP a GMT (elevácia ALP pri normálnej GMT môže znamenať prítomnosť osteomalácie), clearance kreatinínu, elfo, onkomarkery, fT4, TSH, voľný kortizol v moči za 24 hodín (vylúčenie sekundárnej osteoporózy), Ca, P, Ca/24hodín, prípadne aj frakčná exkrécia kalcia, PTH (parathormón - vyšetrenie fosfokalciového metabolizmu), osteokalcín, CTx (vyšetrenie kostného metabolizmu – osteoformácia a osteorezorpcia).

RTG: najčastejšie RTG Th a L chrbtice v laterálnej (bočnej) projekcii (dokumentácia zlomenín stavcov)Osteodenzitometria (meranie obsahu kostného minerálu): ide o základné a nevyhnutné vyšetrenie pri každom podozrení na osteoporózu a najmä pred rozhodovaním sa o liečbe. Pozitívny nález potvrdzuje osteoporózu, treba však diferenciálne diagnosticky vylúčiť iné metabolické osteopatie, charakterizované úbytkom mineralizovanej kosti (napr. hyperparatyreózu a osteomaláciu). Negatívny nález nevylučuje osteoporózu, ak pacient utrpel osteoporotickú zlomeninu. V súčasných podmienkach by sa už malo vyšetrovať len na DXA osteodenzitometri, ktorý využíva RTG žiarenie o dvoch energetických hladinách a štandardne by sa mal hodnotiť nález na scane L (lumbálnej = bedernej) chrbtice a scane hornej časti femuru (stehennej kosti). Princípom je posudzovanie denzity (hustoty) kosti v meranej lokalite na podklade stupňa oslabenia rtg žiarenia po prechode kosťou. Stupeň oslabenia vyhodnocuje počítač porovnaním nálezu meraného pacienta s údajmi zdravých osôb mladého veku (vyjadrenie pomocou T-skóre) a osôb v rovnakom veku ako je vyšetrovaný pacient (vyjadrenie pomocou Z-skóre). Rozdiel medzi skupinami sa vyjadruje veľkosťou smerodajnej odchýlkyHodnoty do -1 smerodajnej odchýlky vrátane sú normálne,

hodnoty do -2,5 označujeme ako osteopéniu (nie je to ochorenie, ale rizikový faktor osteoporózy),

hodnoty -2,5 a nižšie (t.j. hustota kosti vyšetrovaného pacienta je o 2,5 smerodajnej odchýlky a viac nižšia ako komparatívny súbor) znamenajú osteoporózu

Samozrejme treba komplexne posúdiť a diferenciálne diagnosticky vylúčiť inú metabolickú osteopatiu (najmä osteomaláciu a hyperparatyreózu).

Uvedená stupnica sa týka postmenopauzálnych žien (hodnotí sa T skóre). U premenopauzálnych žien je potrebný nielen pozitívny osteodenzitometrický nález (kostná hustota nižšia o 2,5 smerodajnej odchýlky a viac) vyjadrený pomocou Z skóre ale aj prítomnosť sekundárneho ochorenia alebo rizikového faktoru osteoporotických zlomenín.U mužov sa vyhodnocuje T skóre a pozitívny osteodenzitometrický nález stačí na diagnózu len vo veku nad 65 rokov. U mladších mužov je potrebné nielen T skóre pod -2,5, ale aj sekundárne ochorenie alebo pozitívny aspoň jeden rizikový faktor osteoporotických zlomenín. Jednorazové vyšetrenie obsahu kostného minerálu je štandardným postupom na diagnostiku osteoporózy, opakované vyšetrenia v čase (odstup minimálne jeden rok, vhodnejšie 2 roky) sa využívajú na stanovenie rýchlosti kostných strát (namerané hodnoty sa vyjadria v percentách, strata viac ako 3% ročne je signálom vysokého kostného obratu, čo je rizikový faktor zlomenín).

Popular Today
KONEČNE ČOKOLÁDA, KTORÁ JE PRI DIÉTE POVOLENÁ
Read more
Odstránenie vrások pod očami - 9 najlepších domácich masiek
Read more
Tatiana Rybárová schudla sama a pomôže aj ostatným
Read more
Domáce recepty proti vráskam
Read more
Kŕčové žily. Ako ich liečiť?
Read more
Jednoduché recepty smoothie a živá strava
Read more
Ako zvýšiť prsníka doma - od výživy vykonávať
Read more
​Najlepšia diéta: Štíhli budete z kakao
Read more

Never Miss A Post!